„Zostań Świętym Mikołajem”

Dnia 3 grudnia Święty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami odwiedził Dom Dziecka w Bierutowie przekazując dary zebrane podczas akcji „Zostań Świętym Mikołajem”. Nasza szkoła razem z Kołem Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Chojęcinie oraz wieloma innymi darczyńcami miała swój udział w tym przedsięwzięciu. Dzieci z niecierpliwością czekały na przyjazd Mikołaja. Z ich twarzy nie znikał uśmiech, gdy otrzymały prezenty, o których marzyły. Dyrektor placówki, pan Paweł Wolko przekazał na ręce koordynatora akcji – pani Eweliny Krawczyk symboliczne podziękowanie, na którym znajdowały się słowa „Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać”. Słowa te są dowodem, że razem możemy zrobić coś pięknego i wyjątkowego.

Alina Lisowska, Magdalena Nikodem