Z mitologią za pan brat

31 października 2018 r. klasa Vc uczestniczyła w nietypowej lekcji języka polskiego. Celem zajęć było powtórzenie wiadomości o poznanych wcześniej mitach greckich.

Uczniowie podzieleni na zespoły zaprezentowali wybrane mity, odgrywając scenki. Efekt był imponujący. Dziecinie tylko dowiodły znajomości mitów, wykazały, że potrafią współpracować w grupie i są kreatywne. Piątoklasiści samodzielnie przygotowali stroje i rekwizyty, urozmaicili występy obrazami z Internetu. Wszyscy znakomicie odnaleźli się w swoich rolach, dowiedli talentów aktorskich.

Uczniowie poprzez dramę bardzo dobrze zapamiętali mity. Dzieci wykazały się ogromnym zaangażowaniem i wspaniale się bawiły.