Z miłości do historii i geografii

Wraz z Biblioteką Publiczną w Bralinie nasze Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne rozpoczęło realizację projektu „Wędrujemy, czyli nasze stopy”. Projekt realizowany jest w ramach Programu „Równać szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Celem programu jest wyrównanie szans młodzieży na dobry start w dorosłe życie i obejmuje młodych ludzi z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tysięcy osób. Tematem wiodącym naszego projektu „Wędrujemy, czyli nasze stopy” jest poznanie historii i tradycji gminy Bralin, natomiast celem przedsięwzięcia – rozwijanie pasji i umiejętności, odkrywanie mocnych i słabych stron oraz kreatywne spędzanie czasu wolnego z rówieśnikami. Na realizację projektu wraz z gminną biblioteką otrzymaliśmy dotację w wysokości 8500 zł. Dzięki niej w okresie od lutego do sierpnia 2018 r. zrealizujemy swoje pomysły i marzenia, stworzymy niepowtarzalny szlak turystyczny, opracujemy mapę dla mieszkańców gminy z miejscami atrakcyjnymi turystycznie. Zorganizujemy grę terenową, weźmiemy udział w szkoleniach wspierających: integracyjnym i animacyjnym oraz w wycieczce krajoznawczej.

W czasie ferii uczestnicy spotkań wspólnie opracowali strategię pracy, poznali cele programu „Równać szanse”, określili swoje mocne strony, by do końca sierpnia zrealizować projekt. Zapowiada się pracowite półrocze.