„Z buta” – śladami Wandy Rutkiewicz

14 października Sejm ustanowił jedną z najwybitniejszych himalaistek – Wandę Rutkiewicz patronem roku 2022. W ten sposób uczcił 30. rocznicę jej śmierci.

W naszej szkole członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego rok Wandy Rutkiewicz uczczą realizacją projektu edukacyjnego pt.: „Z buta” – śladami Wandy Rutkiewicz.

Niniejsza innowacja ma na celu popularyzację aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz popularyzację złotej ery himalaizmu polskiego ( ze szczególnym uwzględnieniem postaci Wandy Rutkiewicz ) z wykorzystaniem różnych źródeł informacji: dzienników wypraw w góry wysokie, podróżniczych książek – literatury dostępnej w lokalnych bibliotekach, materiałów zgromadzonych w internecie, podcastów oraz w oparciu o przeprowadzone pogadanki z zaproszonymi gośćmi.

Udział w projekcie ma zachęcać i motywować uczniów do rozwijania swoich pasji, doskonalenia umiejętności kluczowych, budowania więzi koleżeńskich, próbowania swoich możliwości w dziedzinach nie objętych przedmiotami szkolnymi ( wspinaczka, survival, nauka języków obcych innych niż objęte obowiązkiem szkolnym).

Tematyka zajęć zamknięta zostanie w trzech cyklach:

1. Rozmowy w bazie – lekcje języków obcych, którymi posługiwała się nasza bohaterka (język angielski, włoski, niemiecki, rosyjski).

2. Historia – zapoznanie uczniów z istotnymi faktami i osobami (symbolami) historii Polski lat 80-tych.

3. Spotkania z ekspertami: geograf, fotografik, kartograf, bibliotekarz, biograf, pisarz, historyk .

4. Aktywny wypoczynek, aktywne formy spędzania czasu wolnego:

a. Rajd pieszy i rowerowy

b. Lekcja wspinaczki

c. Wycieczki krajoznawcze ( Ostrzeszów, Wrocław, Wadowice )

Partnerem projektu jest Biblioteka Publiczna w Bralinie.

Innowacja pt.: „Z buta” – śladami Wandy Rutkiewicz jest odpowiedzią na preferowany przez młodzież siedzący tryb życia utrwalony przez czas pandemii, a także wyjściem

naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.