Wyniki postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Po rozpatrzeniu wniosków o przyjęcie do oddziału  przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie, w roku szkolnym 2021/2022 Komisja rekrutacyjna, powołana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły informuje, że wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Tym  samym wszystkie dzieci zostały przyjęte do w/w oddziału.