Warsztaty zawodoznawcze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie

11.02. br. klasy oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernia w Bralinie pod opieką wychowawców klas trzecich w osobach p. Piotra Szczepaniaka i p. Jerzego Liebnera oraz opiekunów p. Joanny Mikołajczyk oraz p. Magdaleny Nikodem uczestniczyli w warsztatach zawodoznawczych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Szkolenie prowadziły panie: Żaneta Panek – pracownik miejscowego urzędu oraz Aleksandra Jóźwik-Gruszka pedagog poradni psychologiczno-pedagogicznej Kępnie. Celem niniejszego spotkania była pomoc młodzieży gimnazjalnej w dokonywaniu właściwych wyborów życiowych, przed którymi teraz stoi.

Mimo krótkiego tylko dwugodzinnego szkolenia dowiedzieliśmy się wielu cennych informacji m.in.: o stawianiu sobie celów życiowych – tych bliższych i tych dalszych, jaka panuje obecnie sytuacja na naszym lokalnym rynku pracy, jakie są niszowe zawody, jak do tego wszystkiego właściwie się nastawić i próbować realizować.