Warsztaty z kreatywnego korzystania z internetu

W dniu 10 maja uczniowie klas V uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza Książnicy Pedagogicznej w Kępnie- panią mgr Annę Wróblewską. Zajęcia miały na celu profilaktykę bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz wskazanie jego pozytywnych aspektów. Warto podkreślić, że Internet stwarza możliwości kreatywnego wykorzystania jego zasobów i staje się jednym z głównych środków popularyzacji czytelnictwa wśród uczniów.

Dziękujemy za owocną współpracę bibliotekarzom z Książnicy Pedagogicznej w Kępnie!