Warszawa Sejm RP

Na zaproszenie Pani Poseł na Sejm RP Katarzyny Sójki , przedstawiciele uczniów Szkoły Podstawowej w Bralinie udali się na wycieczkę do Warszawy. Głównym celem wyjazdu było zwiedzenie Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

Po szczegółowej kontroli w towarzystwie przewodnika po Sejmie, a także posłanki uczniowie rozpoczęli zwiedzanie.

Trasa zwiedzania rozpoczęła się w Centrum dla Zwiedzających i obejmowała przejście podziemnym korytarzem, gdzie prezentowana jest wystawa dotycząca sejmowania w okresie I Rzeczpospolitej, a także makieta współczesnego kompleksu budynków sejmowych, wizytę na galerii Sali Posiedzeń Sejmu oraz krótką prelekcję dotyczącą historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu.

Po zakończeniu zwiedzania wszystkich uczestników wycieczki zaproszono na pyszny obiad do Restauracji Sejmowej.

Ostatnim punktem zwiedzania Warszawy był przejazd do Pałacu Kultury i Nauki i podziwianie stolicy z tarasu widokowego. Dzięki zaproszeniu mogliśmy poznać najważniejsze informacje o strukturze organu, poznaliśmy pracę i zadania parlamentarzysty.

Dziękujemy Pani Poseł za zaproszenie i możliwość kształtowania patriotycznych postaw młodych Polaków.