W rocznicę wybuchu wojny

1 września br. o godz. 17.00, w 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz delegacje placówek oświatowych i organizacji pozarządowych złożyli kwiaty pod Pomnikiem Pamięci w Bralinie. Krótkie spotkanie poprzedzone zostało odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”.  

W skład delegacji z naszej szkoły weszli: dyrektor Beata Czaczkowska oraz młodzież z klasy 8 a: Maja Gąszczak, Patryk Kujawa i Jakub Świątek. Składaniu kwiatów towarzyszył dźwięk werbla, na którym grała Patrycja Stężalska, również ósmoklasistka.