W Kaliszu po angielsku

17 marca w Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 7 a Daria Schudy. Uczestnicy rywalizacji rozwiązywali test pisemny składający się z następujących elementów: tekstu czytanego, środków leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych, wyrażeń idiomatycznych, kultura – wiedza o kulturze, geografii i zwyczajach USA.

Do etapu wojewódzkiego kwalifikował się uczeń, który otrzymał na etapie rejonowym minimum 32 na 40 możliwych do zdobycia punktów. Daria zdobyła 24 pkt. Gratulujemy udziału w konkursie.