Umiem pływać

Od września 2018 r. uczniowie z klas I-III biorą udział w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. W ramach projektu, którego realizacja potrwa do listopada 2018 r., najmłodsze dzieci biorą udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania, które odbywają się na Pływalni w Słupi.

Zajęcia te umożliwiają nie tylko nabycie podstawowych umiejętności pływania, ale również rozwijają i podnoszą sprawność fizyczną uczniów. Ponadto zachęcają do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz wdrażają do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

Nasi uczniowie już od pierwszego spotkania z instruktorami bardzo chętnie uczestniczą w proponowanych im zajęciach sportowych na basenie.