“Umiem pływać”

Rok szkolny uczniowie klas I-III rozpoczęli udziałem w projekcie „Umiem Pływać”, który zakłada systematyczny i powszechny udział w pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Realizacja projektu odbywa się na basenie Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem i potrwa do połowy listopada 2019 roku.  Zajęcia umożliwiają nabycie podstawowych umiejętności pływania, rozwijają i podnoszą sprawność fizyczną uczniów, zachęcają do systematycznego uprawiania sportu oraz zwiększają świadomość zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z akwenów. Nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w nauce pływania.