Udział w akcji „Szkoła pamięta”

Celem inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, związanych z historią naszego regionu, społeczności. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie i nauczyciele naszej szkoły odwiedzali miejsca pamięci, wspominali osoby ważne dla naszej wspólnoty, porządkowali groby. Ostatniego dnia października uczniowie klasy 6b udali się pod Pomnik Pamięci Ofiar Represji i Walk o Wolność, odwiedzili groby nauczycieli oraz zapalili lampki na opuszczonych i zaniedbanych grobach.

Samorząd Uczniowski bardzo dziękuje wszystkim, którzy włączyli się do akcji i przynieśli znicze.

Warto pamiętać o przeszłości!