Uczyli się, jak ratować ludzkie życie

Okazuje się, że w przypadku zatrzymania akcji serca w Polsce jedynie około 4 % osób wraca w pełni do zdrowia. To ludzie, którym przypadkowi świadkowie udzielili pierwszej pomocy. W krajach zachodnioeuropejskich ten odsetek sięga nawet 40 %, dlatego tak ważna jest potrzeba posiadania wiedzy i umiejętności, które staną się nieodzowne w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia. Właśnie tę wiedzę i umiejętności utrwalali nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi naszej szkoły, którzy wzięli udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy. Zorganizowano je 11 marca 2019 r. w budynku dawnego gimnazjum. Szczególnie cenne okazały się ćwiczenia praktyczne na fantomach oraz z użyciem urządzenia AED.

Zajęcia pod kierunkiem instruktorów z Akademii Pierwszej Pomocy we Wrocławiu trwały blisko osiem godzin. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał nie tylko certyfikat ukończenia szkolenia, ale coś ważniejszego: niewielki podręczny zestaw służący do udzielenia osobie poszkodowanej pierwszej pomocy oraz osobistą kartę bezpieczeństwa ICE, na której należy zapisać informacje takie jak grupa krwi, choroby przewlekłe, kontakt do najbliższych. W razie nieszczęścia zapewnią one szybszą reakcję służb ratunkowych lub osób udzielającym nam pomocy. Pierwsza pomoc to proste czynności, które w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia mogą okazać się bezcenne. Pamiętajmy o tym.