Szkolny Tydzień Profilaktyki

Od 25 lutego do 1 marca w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie odbywał się Szkolny Tydzień Profilaktyki. Tegoroczne hasło tygodnia brzmiało: „Żyj zdrowo, żyj aktywnie!” Zgodnie z harmonogramem odbyły się liczne pogadanki, warsztaty i konkursy przygotowane przez Panią Magdalenę Nikodem, Elżbietę Leśniarek i Karolinę Tylżanowską. Nagrody sponsorowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w poszczególnych konkursach otrzymali:

a) „Piramida zdrowia”: 1. Mikołaj Klaczyński 3a 2. Kacper Misiak 2b 3. Julia Albert 1b

b) „Quiz profilaktyczy”: 1. Anastazja Kozica 6a 2. Jakub Szczepański 5b 3. Zofia Bryłka 6a

c) Konkurs „Stop uzależnieniom” 1. Joanna Siemańska 3a gimnazjum 2.Natalia Wardęga 3b gimnazjum 3. Maksymilian Michalski 8b

d) Najlepszy plakat pt. Uzależnienia XXI w wykonała Klasa 5c

Uczniowie klasy 6a pod kierunkiem Pani Elżbiety Leśniarek wyreżyserowali spektakl „Bajka profilaktyczna”, który zaprezentowali młodszym kolegom i koleżankom oraz dzieciom z przedszkola w „Kwiaty Polskie” w Bralinie. Bardzo ważnym wydarzeniem Tygodnia Profilaktyki były warsztaty z ratownikiem medycznym – Panem Mironem Leśniarkiem, absolwentem szkoły. Uczniowie uczestniczyli również w spotkaniach z Policją dotyczących „Odpowiedzialności karnej nieletnich”. Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przybliżyli problem „Cyberprzemocy” oraz kontrolowania negatywnych emocji. Szkolne Koło PCK wraz z opiekunami Panią Dorotą Maciejewską i Mirosławą Zaucha zadbało o zdrową żywność, a na szkolnych korytarzach na stałe pojawiły się dystrybutory z wodą mineralną dla uczniów. Kolejnym, ważnym filarem Szkolnego Tygodnia Profilaktyki był sport. Uczniowie uczestniczyli w tanecznych przerwach na boisku szkolnym. Nauczyciel wychowania fizycznego – Pani Marzena Turowska wraz z uczennicami klas piątych przygotowała pokaz zumby. Finałem Szkolnego Tygodnia Profilaktyki był pokaz sportowy Klubu Pittbull’s Fight Club Zdzieszowice. Trenerzy podczas prelekcji zwrócili uwagę jak ważny jest zdrowy i aktywny tryb życia. Sport kształtuje charakter, a wraz z nim samodyscyplinę i poczucie własnej wartości. Sportowcy podkreślili jak ważne jest bezpieczeństwo w sporcie oraz zasady fair play. Warto podkreślić, że Gmina Bralin otrzyma środki finansowe na bezpłatne zajęcia Karate w ramach programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. Projekt „Zawalcz o swoje bezpieczeństwo- zajęcia sportowe Karate” rusza w szkole we wrześniu 2019 roku.

Szkolny tydzień profilaktyki odbywał się we współpracy z Gminą Bralin, Komendą Powiatową Policji w Kępnie oraz Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Kępnie.