Szkolny konkurs recytatorski ,,Magia Żywego Słowa” 

W czwartek, 9 maja w klasach I – III odbył się kolejny już Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Magia żywego słowa”, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń. 

Do artystycznych zmagań przystąpiło osiemnastu uczniów, wyłonionych podczas eliminacji klasowych. Każdy z uczestników wykazał się piękną deklamacją wybranego przez siebie wiersza. Po wysłuchaniu wszystkich uczniów komisja w składzie: 

– Pani Marzena Turowska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Bralinie 

– Pani Danuta Musiała 

– Pani Elżbieta Leśniarek 

– Pani Jolanta Cudniewicz 

wyłoniła zwycięzców. 

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz drobny upominek. Wszystkim uczestnikom zostały wręczone dyplomy pamiątkowe. W tym roku klasę pierwszą reprezentowali; Hanna Skrobek, Iga Wawrzyniak, Borys Kropacz, Agnieszka Nowak, Hanna Drzankowska, Łucja Kozica. 

 Klasę drugą; Nina Bentkowska, Marcelina Cierpik, Hanna Kozica, Iga Hibner, Tymon Grossek, Ida Bukowska. 

Klasę trzecią; Antonina Boryczka, Agnieszka Musiała, Zofia Bohm, Paweł Idzikowski, Hanna Ochap. Janina Pruban.  

Wyłonieni uczniowie będą reprezentować naszą szkołę podczas I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego.  

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesu!