Szkolna stołówka po nowemu!

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 15 października, były okazją do oficjalnego otwarcia nowo wyremontowanej stołówki w budynku nr 1 naszej szkoły. Wśród gości obecnych na tej uroczystości znaleźli się: wójt Piotr Hołoś, ks. proboszcz Roman Krzyżaniak, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, pracownicy oraz emeryci bralińskiej podstawówki.  

Przypomnijmy: 18 kwietnia br. Gmina Bralin skierowała do Wojewody Wielkopolskiego opracowane przez szkołę niezbędne dokumenty, by móc aplikować o udzielenie wsparcia finansowego na remont stołówki w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dotyczy on wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.  

W pierwszym tygodniu czerwca ukazał się wykaz placówek, które otrzymały dofinansowanie. Wśród nich, jako jedyna z powiatu kępińskiego, była nasza szkoła. Pozyskane środki – w sumie 100 tysięcy złotych, z czego 20 % to wkład własny Gminy – zostały wykorzystane na gruntowny remont pomieszczenia oraz zakup wyposażenia i naczyń do wydawania posiłków.  

Uruchomienie drugiej stołówki umożliwi korzystanie z posiłków w porze obiadowej większej ilości uczniów. Dyrektor Beata Czaczkowska nie kryje dumy z efektów zakończonej inwestycji. – Poprawie ulegnie komfort spożywania w szkole posiłków, a przecież o zadowolenie naszych uczniów chodzi nam najbardziej – mówi z radością.