Świętowali Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty. Od lat zwyczajowo spotykają się oni z uczniami nie tylko na okolicznych apelach, ale również świętują we własnym gronie. Nie inaczej było również w tym roku.

12 października 2017 r. w restauracji „Złoty Kłos” w Bralinie nauczyciele oraz pracownicy obsługi – również emerytowani – spotkali się na uroczystym obiedzie i kawie. Kolejnego dnia w sali gimnastycznej szkoły odbył się apel, podczas którego tradycyjnie wręczone zostały nagrody za pracę w minionym roku szkolnym. Uświetnił go występ dzieci przygotowanych przez Katarzynę Kireńczuk-Szczepaniak i Monikę Słowińską.

W trakcie uroczystego spotkania Nagrody Dyrektora otrzymali: Katarzyna Biziak, Bożena Bojanowska, Jolanta Cudniewicz, Natalia Fiołka, Krystyna Hołoś, Barbara Kamoś, Katarzyna Kireńczuk-Szczepaniak, Elżbieta Leśniarek, Dorota Nowak, Karolina Tylżanowska i Ilona Wojtysiak (nauczyciele) oraz Stefania Bąk, Zdzisława Gania, Beata Geppert, Jolanta Myszór, Katarzyna Sopart i Longina Wajerowska (pracownice obsługi). Z kolei Nagrody Wójta Gminy Bralin wręczone zostały dyrektorowi Adamowi Prubanowi, a także jego zastępcy – Krystynie Żary.