„Sprzątanie Świata”

„Sprzątanie Świata”

W poniedziałek 3 października nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Sprzątanie Świata. W tym roku uczniowie najmłodszych klas wykonali prace plastyczne pt.”Jak segreguję moje śmieci”. Klasy IV i V pracowały nad plakatami pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. Zadaniem klas VI – VIII miało być posprzątanie wyznaczonego terenu, niestety to zadanie, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, nie odbyło się. Uczniowie tych klas wykonali plakaty nawiązujące do tegorocznego hasła akcji „Wszystkie śmieci są nasze”. W ramach corocznej akcji „Sprzątanie Świata” nasza szkoła współpracuje z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Bralinie. W tym roku otrzymaliśmy zestawy worków i rękawiczki do sprzątania odpadów w terenie, a Pani Małgorzata Krzak – pracownik Urzędu Gminy, przygotowała krótką prelekcję dla uczniów dotyczącą problemu wytwarzania dużej ilości odpadów w naszych gospodarstwach domowych oraz podstawowych zasad ich segregowania. Dziękujemy wszystkim klasom oraz ich wychowawcom, które przyłączyły się do akcji i wykonały przydzielone im zadania.