Spotkanie z policjantem

29 września 2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie klas pierwszych z policjantem. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo podczas drogi do i ze szkoły. Funkcjonariusz policji przybliżył uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, pokazał niektóre znaki drogowe oraz przypomniał o korzyści noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze. Wspomniał również o zasadach ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi doświadczeniami i chętnie odpowiadały na pytania. Na zakończenie policjant wręczył dzieciom kolorowanki ze znakami drogowymi.

Mamy nadzieję, że przekazana wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie w praktyce i zwiększy bezpieczeństwo uczniów.