Spotkanie autorskie z Michałem Zawadką

W miniony poniedziałek, 4 grudnia 2017 r. na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Bralinie w świetlicy „Tęcza” młodzież naszej szkoły wzięła udział w warsztatach literackich Chcę być kimś, czyli jak osiągać sukces w czasach, kiedy wszyscy mają „wywalone”, prowadzonych przez Michała Zawadkę. Warsztaty miały uświadomić młodzieży wiele ważnych aspektów kształtujących życie: wiarę w siebie, znaczenie marzeń i pasji, potęgę wyobraźni, przekonanie o możności osiągania celów. A książki, czytanie? Przez cały czas były obecne. Pan Michał czytał wiersze motywacyjne ze swoich zbiorków Zarządzanie marzeniami. Ich teksty były oczywistym nawiązaniem i ilustracją tego, co nasz gość mówił podczas warsztatów. Kilkakrotnie też niemalże z matematyczną dokładnością udowadniał wszystkim uczestnikom spotkania, jak niewiele trzeba z siebie dać, aby czytać – dużo i z pożytkiem dla własnego rozwoju osobistego – ot, po prostu: aby BYĆ KIMŚ! Podczas spotkania nasza młodzież poznała, czym jest grupa oraz czy poczucie własnej wartości i świadomości kłóci się z przynależnością do niej, a także czy pasja, zainteresowania i osiągnięcia to powód do dumy czy wstydu. Namawiał do efektywnego gospodarowania własnym czasem i pracy nad rozwojem osobistym. Uczestnicy spotkania bardzo żywo reagowali na przekazywane treści oraz chętnie brali udział w warsztatach, co świadczy o tym, że zagadnienia te były niezwykle ważne dla młodych ludzi. Na zakończenie Michał Zawadka podziękował młodzieży za aktywny udział w warsztatach oraz podpisał książki, które można było nabyć po spotkaniu.