Spotkanie autorskie z Marianem Kucharzakiem

19 kwietnia 2023 r. członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo -Turystycznego uczestniczyli w spotkaniu autorskim zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Bralinie. Tym razem zaproszonym gościem był regionalista Marian Kucharzak – prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy Bralin, autor licznych artykułów i publikacji o tematyce historycznej dotyczącej naszej gminy.

Podczas spotkania Pan Marian Kucharzak opowiadał o swojej książce „Ocalić od zapomnienia. Inwentaryzacja krajoznawcza gminy Bralin”

Autorskie spotkanie umożliwiło nam poznanie ciekawostek historycznych naszej gminy i zainspirowało do wiosennych wycieczek szlakiem obiektów – bohaterów powyższej publikacji. Dziękujemy za tak owocne spotkanie.