Spotkanie autorskie

Maj to ważny miesiąc dla pracowników bibliotek, jest on poświęcony czytelnikom, bibliotekarzom oraz książkom. Dlatego 17 maja 2019 r. uczniowie klas młodszych (II i III) uczestniczyli w spotkaniu autorskim z p. Edytą Zarębską i p. Robertem Zarębskim. Organizacją tego spotkania zajęła się p. Ewa Jędrysiak – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Bralinie. Celem spotkania było zafascynowanie uczestników książką oraz biblioteką.

Autorka wielu książek dla dzieci – p. Edyta Zarębska, na początku w bardzo ciekawy sposób przedstawiła uczestnikom swoją historię, opowiedziała o swoim dzieciństwie i marzeniach. Dzieci z ogromną ciekawością i uwagą słuchały opowieści p. Edyty. Następnie p. Robert Zarębski – animator oraz muzyk, w teatralny sposób przedstawił dzieciom fragment książki. Młodzi czytelnicy mogli w ten sposób zobaczyć, jak wielką rolę w czytaniu odgrywa odpowiednia intonacja, mimika czy mowa ciała. Kolejną atrakcją dla widzów była rysowana zagadka. P. Edyta krok po kroku tworzyła ilustrację, natomiast dzieci w tym czasie próbowały odgadnąć powstający rysunek. Wyobraźnia dzieci okazała się ogromną. Podczas spotkania nie zabrakło również śpiewu. P. Robert przygrywając na akordeonie nauczył uczestników piosenki o bibliotece i marzeniach. Z uśmiechem na twarzy dzieci uczestniczyły w śpiewie.

Na koniec uczniowie nagrodzili gości gromkimi brawami oraz symboliczną różą. Na pamiątkę tego spotkania każdy uczestnik będzie miał fantastyczne wspomnienia oraz wspólne zdjęcie. Zafascynowani twórczością pisarki najmłodsi chętnie zakupili jej dzieła z autografem.

Dziękujemy p. Ewie Jędrysiak za współpracę i zaproszenie uczniów klas II i III na niezwykłą przygodę z książką. Spotkanie autorskie zorganizowane zostało w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3.”