Ślubowanie klas pierwszych

Dzień 13 października br. był wyjątkowym dniem dla pierwszoklasistów. Tego dnia uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej. W obecności Pani Beaty Czaczkowskiej – dyrektora szkoły, Pani Moniki Słowińskiej – wicedyrektora szkoły, wychowawców oraz starszych kolegów i koleżanek pierwszaki zostały uroczyście pasowane na uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie. Przygotowania do tego dnia trwały od kilku dni. Dzieci odśpiewały hymn szkoły i zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, potwierdzając gotowość bycia uczniem naszej szkoły. Ze względów bezpieczeństwa nie mogli uczestniczyć w tej uroczystości Rodzice. Mimo braku ich obecności, wierzymy, że wspierali swoje pociechy podczas występu zdalnie.

Dziękujemy Pani Beacie Czaczkowskiej – dyrektor szkoły – za przyjęcie pierwszoklasistów do grona społeczności szkolnej, Radzie Rodziców za wsparcie finansowe, Rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie uroczystości oraz członkom Samorządu Uczniowskiego za pomoc w sprawnym przebiegu uroczystości pasowania.