Ślubowania nadszedł czas!

Każdy pierwszoklasista z radością oczekuje dnia, w którym zostanie przyjęty do grona społeczności szkolnej. W tym roku, wyjątkowym dniem był 20 października 2020 r. Tego właśnie dnia, pierwszoklasiści, w obecności dyrekcji szkoły – pani Beaty Czaczkowskiej oraz swoich wychowawców: pani Bożeny Böhm oraz pani Joanny Mikołajczyk zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie. Przygotowania do tego ważnego wydarzenia trwały od początku roku szkolnego. Dzieci udowodniły wszystkim, że zasługują na tytuł ucznia. Dzielnie poszerzały swoją wiedzę i umiejętności oraz wywiązywały się z obowiązków ucznia. Pięknie recytowane podczas uroczystości wiersze, piosenki w wykonaniu uczniów potwierdziły ich zaangażowanie w życie szkoły. Niestety, ze względu na bezpieczeństwo, dumni Rodzice podziwiali występy swoich pociech na ekranie. Pomimo braku ich obecności, i tak wierzymy, że cały czas wspierali nas podczas występów.

Serdecznie dziękujemy: Pani Dyrektor Beacie Czaczkowskiej za przyjęcie pierwszoklasistów do grona społeczności szkolnej, Radzie Rodziców za wsparcie finansowe oraz Trójkom Klasowym za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości oraz Samorządowi Uczniowskiemu za pomoc w prowadzeniu pasowania. Dziękujemy!