Rywalizowali z najlepszymi

Liwia Klaczyńska i Kacper Szczepaniak, uczniowie naszej szkoły, wzięli udział w 11. edycji Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” w Turku i choć nie zostali jego laureatami, odważyli się mierzyć z rówieśnikami niemal z całego świata!

Zamierzeniem organizatorów konkursu adresowanego do dzieci i młodzieży od 3 do 25 lat jest między innymi inspirowanie do twórczości artystycznej, pokazanie piękna otaczającego nas świata oraz promowanie dorobku poetyckiego Wł. Pietrzaka, poety, krytyka literackiego, żołnierza powstania warszawskiego. Rywalizację podzielono na trzy kategorie. Z racji swych zainteresowań Liwia z wybrała plastyczną, Kacper – fotograficzną. Tematem ich prac była natura. W pierwszej z wymienionych kategorii nadesłano aż 869 prac, w drugiej – 272, m.in. z Białorusi, Chin, Kazachstanu, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i, oczywiście, Polski.

Warto pamiętać, że twórczość artystyczna jest doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu, służącym rozwojowi osobowości człowieka. Może za rok jeszcze inne osoby z naszej szkoły będą chciały pokazać swoje prace? Odwagi!