Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Wykaz wymaganych dokumentów w ramach rekrutacji na rok szkolny 2023/2024:

Zarządzenie dyrektora:

Oddziały przedszkolne:

Klasa I – z obwodu szkoły:

Klasa I – spoza obwodu szkoły:

Klasa sportowa:

Inne wnioski: