Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Dyrektora szkoły i do pobrania wymaganych dokumentów.

Klasa pierwsza:

Dziecko spoza obwodu szkoły:

Dziecko z obwodu szkoły:

Oddział przedszkolny w szkole

Inne wnioski