Radosne świętowanie

W przededniu Dnia Edukacji Narodowej w sali gimnastycznej odbyła się okolicznościowa akademia. Uczestniczyli w niej uczniowie, nauczyciele, pracownicy oświaty, rodzice i goście. Uroczystość uświetnił występ dzieci, które zaprezentowały swe zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne. Do występu przygotowały je: Bożena Bӧhm, Dominika Marciszyn-Boroń i Agata Piotrowiak.

Druga odsłona obchodów święta osób związanych ze szkolnictwem miała miejsce po południu, kiedy pracownicy oświaty wraz zaproszonymi gośćmi spotkali się na wspólnej kolacji. Wtedy też wyróżniający się pracownicy otrzymali dyrektorskie nagrody i nagrody wójta. 

Dzień Edukacji Narodowej był prawdziwym świętem dla dzieci, młodzieży i dorosłych.