Przeczytali i polecali innym

W związku z włączeniem się przez naszą szkołę do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 27 i 29 maja 2019 r. klasa 5 a realizowała projekt edukacyjny „W książkach cały świat…” – czytam i polecam!.

Jako zadanie domowe uczniowie mieli sfotografować się z ulubioną książką, którą później – podczas zajęć w szkole – przedstawiali na forum klasy, zachęcając koleżanki i kolegów do korzystania z zasobów bibliotecznych oraz podając własne definicje sformułowania „książka – przyjaciółka”. Niejako przy okazji wywiązała się dyskusja, dlaczego warto czytać. Większość dzieci wskazywała na zalety słowa pisanego, wykazywała też wyższość książek papierowych nad e-bookami oraz telewizją.

Ponadto dzieci obejrzały prezentację multimedialną „Książkowe ciekawostki” oraz film edukacyjny Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” pt. „Wychowanie przez czytanie”. W trakcie zajęć piątoklasiści interpretowali wiersz Hanny Łochockiej pt. „Książka czeka”, określając podmiot liryczny oraz odbiorcę utworu, wyszukując epitety, ożywienia, rymy, by wreszcie dokonać charakterystyki człowieka czytającego. Korzystali przy tym ze słowników: wyrazów bliskoznacznych oraz wyrazów obcych. Niektórzy uczniowie wymienili się przyniesionymi przez siebie książkami. To chyba dobrze, prawda? Nie, to bardzo dobrze!