Projekt „Youth Work Together. For Mental Health”

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika wraz z dwunastoma organizacjami  partnerskimi z Niemiec, Polski, Czech, Turcji, Chorwacji i Estonii rozpoczęła współpracę z Fundacją „Krzyżowa” w ramach projektu „Youth Work Together. For Mental Health”.

Projekt obejmować będzie seminaria i spotkania młodzieży podczas których promowane będzie nowe podejście do zdrowia i dobrostanu psychicznego młodych ludzi oraz osób z nimi pracujących.                                                          

Nowe podejście do zdrowia i dobrostanu psychicznego jest obecnie potrzebne jak nigdy dotąd. Konsekwencji kryzysu spowodowanego przez pandemię  nie da się jeszcze przewidzieć, ale wiemy już na pewno, że w skutek izolacji, ograniczenia życia towarzyskiego i utraty osób, którzy zmarli na Covid-19, lęki i niepewność mogą stać się częścią problemów uczniów, rodziców i nauczycieli. Udział w projekcie ma przygotować środowisko szkolne na te wyzwania a w dalszym etapie ma pomóc w działaniach prewencyjnych – zarówno na poziomie indywidualnym, jak i strukturalnym.

Projekt składa się z dziesięciu międzynarodowych działań: trzech spotkań młodzieży trzech spotkań przygotowawczych i czterech seminariów dla osób pracujących z młodzieżą.
Uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w następujących działaniach:

1. Seminaria dla osób pracujących z młodzieżą:

Zdrowie psychiczne w pracy z młodzieżą – wyzwania i rozwiązania – służyć będzie zebraniu największych wyzwań w dziedzinie zdrowia psychicznego, które pojawiają się na poziomie instytucjonalnym w organizacjach partnerskich oraz wspólnemu poszukiwaniu realistycznych rozwiązań tych problemów; dla osób z Polski, Niemiec, Czech, Chorwacji, Turcji i Estonii.

Dbanie o siebie podczas międzynarodowych działań edukacyjnych – służyć będzie odkryciu i wypracowaniu własnych metod i technik, które mogą być wykorzystane w pracy trenerskiej, tłumaczeniowej, warsztatowej podczas spotkań młodzieży, tak aby zwracać uwagę na własne potrzeby i potrafić je zaspokajać; dla osób z Polski i Niemiec.

Dbanie o siebie w pracy z młodzieżą – będzie miało na celu analizę najtrudniejszych wyzwań w codziennej pracy z młodzieżą w zakresie zdrowia psychicznego oraz wypracowanie skutecznych metod wzmacniania siebie samego w roli pracownika młodzieżowego; dla osób z Polski, Niemiec, Czech, Chorwacji, Turcji i Estonii.

Wsparcie psychologiczne dla młodzieży – służyć będzie poznaniu najczęściej występujących wśród młodzieży chorób o podłożu psychicznym i poznaniu sposobów, jakimi można im skutecznie przeciwdziałać; dla osób z Polski, Niemiec, Czech, Chorwacji, Turcji i Estonii.

2. Trzy inkluzyjne wymiany młodzieży pod tytułem „Jak się masz?”,
Każda z nich obejmować będzie również spotkanie przygotowawcze. Spotkania służyć będą obserwacji własnych emocji i myśli oraz wypróbowaniu różnych technik relaksacji i ekspresji (np. poprzez muzykę lub ruch). Wymiany młodzieży odbędą się w rożnych konstelacjach instytucji i krajów partnerskich. Jedno ze spotkań planowane jest wyłącznie dla dziewcząt i młodych kobiet.

Seminaria i spotkania młodzieży odbywać się będą w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej oraz w Zamku Trebnitz. Czas trwania projektu planowany jest do 31 lipca 2022 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+” oraz przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.