Profile glebowe – zadanie projektowe klasy 7

Gleba to cienka, zewnętrzna warstwa pokrywająca niemal całą powierzchnię kuli ziemskiej. Ukształtowana została w wyniku procesów glebotwórczych ze zwietrzeliny skalnej w wyniku wietrzenia, czyli długotrwałego oddziaływania: – wody, – powietrza, – zmiennej temperatury, – mikroorganizmów. W ramach omawianego na lekcji geografii tematu gleb w Polsce, uczniowie klasy 7c wykonali profile glebowe, czyli jej pionowe przekroje. Do ich tworzenia użyli różnych produktów jakie mogli znaleźć w kuchni lub ogrodzie np. mąki, kakao, cynamonu, soli, ziemi, kamieni itp.

Efekty pracy można podziwiać na kilku dołączonych zdjęciach.

Wszystkim uczniom gratuluję kreatywności i pomysłowości.

Grażyna Wróbel