Poznaliśmy ofertę „Sucharka”

Kępińskie Liceum Ogólnokształcące nr I im. mjra Henryka Sucharskiego to pierwsza szkoła, której ofertę edukacyjną mogli poznać ósmoklasiści z naszego powiatu. Czy będą się w niej uczyli? Niektórzy pewnie tak. Choć ogólniak zwiedzało około 300 osób, wszystko przebiegało nadzwyczaj sprawnie. Zobaczyliśmy dużo, spotkaliśmy wielu absolwentów Szkoły Podstawowej w Bralinie. Warto było do Kępna pojechać.