Pożegnanie szkoły

26 czerwca 2020 r. odbyła się uroczystość pożegnania klas VIII ze szkołą. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa w tym roku szkolnym zakończenie miało nieco inny charakter niż zwykle.

Uczniowie najstarszych klas zgromadzili się na dziedzińcu szkolnym, zachowując odpowiedni dystans społeczny i reżim sanitarny. W tym wyjątkowym momencie towarzyszyli im wójt Gminy Bralin pan Piotr Hołoś, Dyrektor szkoły pani Beata Czaczkowska, wicedyrektor pani Monika Słowińska, pan Jacek Falszewski oraz wychowawczynie pani Bożena Bojanowska i pani Karolina Tylżanowska. Po zabraniu głosu przez zebranych, nastąpiło wręczenie nagród dla najlepszego absolwenta roku z rąk wójta pana Piotra Hołosia oraz dla najlepszego sportowca roku z rąk wuefisty pana Jacka Falszewskiego. Wpisu do Złotej Księgi dokonało pięcioro absolwentów, a wyróżnionych w sumie zostało dziewięcioro uczniów i sześciu sportowców. Wszyscy otrzymali świadectwa z rąk wychowawczyń. Młodzi wychowankowie, nie mogąc w sposób tradycyjny zaprezentować części artystycznej akademii pożegnalnej dla zgromadzonych gości, grona pedagogicznego i rodziców, przygotowali i nagrali swój występ, który udostępniony został dla wszystkich na stronie szkoły.

Piątkowe spotkanie zakończyły słowa pożegnalne skierowane do absolwentów szkoły przez swoje wychowawczynie.