Pożegnania klas ósmych

18 czerwca 2019 r. odbyło się pożegnanie klas ósmych ze szkołą. Najpierw miała miejsce wzruszająca uroczystość, w której uczestniczyli: dyrekcja szkoły, Beata Czaczkowska i Monika Słowińska, zaproszeni goście: Piotr Hołoś – wójt gminy Bralin, Sławomir Bąk – kierownik referatu – specjalista ds. oświaty, kultury, sportu i współpracy z organizacjami, Alina Puchała – przedstawicielka Rady Rodziców oraz ks. proboszcz Roman Krzyżaniak, nauczyciele, rodzice i najważniejsi w tym dniu ósmoklasiści. Wydarzenie miało podniosły charakter. Były przemówienia i wiele ciepłych słów dotyczących przyszłości młodych ludzi. Uczniowie złożyli ślubowanie, niektórzy mieli zaszczyt wpisania się do „Złotej księgi”. Nie zabrakło nagród za działalność w różnych sferach życia szkoły. Szczególnie ujmujące były chwile podziękowań, najpierw skierowanych do nauczycieli, a później do rodziców. Uczniowie w symboliczny sposób wyrazili wdzięczność za trud włożony w naukę i wychowanie. Rodzice w szczególny sposób uhonorowali wychowawców: Katarzynę Biziak i Jolantę Cudniewicz, dziękując za 5 wspólnie przeżytych lat.

Następnie uczniowie zamienili strój galowy na stroje wieczorowe i udali się na bal do restauracji „Złoty Kłos” w Bralinie. Tu zabawie ósmoklasistów, w towarzystwie dyrekcji, gości, rodziców i nauczycieli, nie było końca. Miło spędzone chwile uwieczniła Foto budka oraz fotograf – atrakcje przygotowane przez rodziców. Wspaniale przygotowana przez nich impreza jeszcze raz połączyła rówieśników, którzy na koniec nie kryli łez, mając świadomość nieuchronnego rozstania.