Podziękowania

Okazywanie wdzięczności jest najprostszą oraz

najpotężniejszą rzeczą, jaką człowiek może zrobić

dla drugiego człowieka.

Randy Pausch

Z okazji nadchodzącego – Dnia Edukacji Narodowej – pragniemy gorąco podziękować wszystkim, z którymi współpracowaliśmy w ciągu 21 lat sprawowania funkcji kierowniczych w naszej szkoły.

Dziękujemy całej społeczności szkoły, wszystkim którzy podpisują się pod wspaniałymi słowami skierowanymi do nas, zamieszczonymi w artykule z dn. 16 września br. na stronie internetowej szkoły.

Za życzliwość, wsparcie, ofiarną pomoc i zrozumienie potrzeb dziękujemy:

1. Wszystkim czynnym i emerytowanym nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym.

2. Władzom gminy .

3. Rodzicom, szczególnie przewodniczącym Rad Rodziców wszystkich kadencji – Emilii Lemanik, Marioli Chrapek, Ewie Herbich, Beacie Piotrowiak, Magdalenie Kempa, Alicji Wróbel i Aleksandrze Kubackiej.

4. Sponsorom, przyjaciołom szkoły, wszystkim organizacjom i instytucjom z którymi współpracowaliśmy.

Dzięki bardzo dobrej współpracy udało się nam wprowadzić szkołę w XXI wiek kierując szeregiem zmian o charakterze edukacyjnym (dwukrotne zmiany systemowe, czterokrotne reformy podstawy programowej) i wizerunkowym (nadbudowa 2 piętra, szereg remontów), które pozwoliły zapewnić naszym wychowankom wysoki poziom nauczania i wychowania, w godnych i bezpiecznych warunkach.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim koleżankom i kolegom, życzymy zrealizowania planów i spełnienia marzeń. Składamy również życzenia zdrowia, pomyślności, dalszych sukcesów w pracy zawodowej i szczęścia w życiu osobistym.

Adam Pruban, Krystyna Żary

Dyrekcja szkoły w latach 1997-2018