Pięćdziesiąt na pięćdziesiąt

Trwałym upamiętnieniem jubileuszu 50-lecia nadania szkole imienia będzie posadzenie w jej pobliżu 50 drzew i krzewów. Pośród nich są brzozy, klony, sosny, świerki, wierzby, a nawet śliwa wiśniowa i migdałek. Wczoraj wczesnym popołudniem, 27 września, pod bacznym okiem dyrektora Michała Góreckiego wyznaczone zostały miejsca, w których rośliny będą rosły.

Drzewa wzbogacają środowisko naturalne, oczyszczają powietrze, zapewniają cień, dają schronienie, są towarzyszami naszej codzienności, także tej szkolnej.