Ósmoklasiści we Wrocławiu…

16 października 2018 r. klasa 8a wraz z opiekunami p. Katarzyną Biziak i p. Katarzyną Kireńczuk-Szczepaniak uczestniczyła w wycieczce do Wrocławia.

Celem wycieczki było utrwalenie wiedzy o historii Polski pod zaborami, zdobywanie wiedzy z zastosowaniem nowoczesnych aplikacji, rozbudzanie pasji i zainteresowań oraz upowszechnianie form aktywnego wypoczynku i pożytecznego spędzania wolnego czasu.

Pierwszym punktem programu wycieczki była zabawa w parku trampolin GoJump. Po solidnej rozgrzewce mogliśmy wyskakać się do woli. Szalone przeszkody do pokonania, skoki, utrzymanie równowagi i tor przeszkód, pozwoliły nam pokonać grawitację, poczuć dreszczyk emocji i świetnie się bawić. Zabawa naprawdę była przednia.

Nasza wycieczka łączyła przyjemne z pożytecznym. Dlatego kolejnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Pana Tadeusza.

Muzeum Pana Tadeusza to najnowsza i najnowocześniejsza część Ossolineum, prezentująca zbiory Zakładu na bogatym tle historycznym i literackim. Pierwsze kroki skierowaliśmy do wystawy „Rękopis Pana Tadeusza”, która opowiada o powstaniu i recepcji książki. Jedyny istniejący rękopis Mickiewiczowskiego arcydzieła w otoczeniu kilkuset autentycznych manuskryptów, starodruków, grafik, obrazów, rzeźb i przedmiotów codziennego użytku, zilustrowanych i skomentowanych przez ponad sto aplikacji i prezentacji multimedialnych zrobił na nas niesamowite wrażenie. Przewodnik, który oprowadzał nas po Muzeum zaprosił wszystkich uczestników do rozmowy o polskiej kulturze i historii walki o niepodległą ojczyznę.

Następnie zwiedziliśmy wystawę „Misja: Polska”, to wystawa o romantycznej idei wolności przeniesionej w realia II wojny światowej i czasów powojennych. Na przykładzie życiorysów Jana Nowaka– Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego poznaliśmy losy pokolenia, które dorastało w wolnej po 123 latach zaborów ojczyźnie, ale w 1939 roku stanęło przed koniecznością walki o niepodległość, a następnie o suwerenną obecność Polski w nowoczesnej Europie. Dowiedzieliśmy się iż, obaj świadkowie historii przekazali Ossolineum bezcenne zbiory dokumentujące ich losy, wydarzenia, w których uczestniczyli, a także kolekcje dzieł sztuki i archiwa.

Na zakończenie zwiedzania odbyliśmy lekcję muzealną „Dąbrowski? Z ziemi włoskiej? O niepodległości.” Przeżyliśmy pasjonującą przygodę, biorąc udział w zabawie na zasadach „escape room”|

Jestem przekonana, że bogaty program edukacyjny i artystyczny muzeum przybliży i ułatwi ósmoklasistom opanowanie tego najsłynniejszego dzieła Adama Mickiewicza.