Ok.RUCH – w drodze do zdrowia – profilaktyka wad postawy

Od września nasza szkoła uczestniczy w projekcie dofinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Ok. RUCH!”. Projekt ten zakłada organizację systematycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz dwóch warsztatów promocji zdrowia dla dziewcząt klas 7 i 8.

W ramach programu szkoła otrzymała również sprzęt sportowy w postaci piłek rehabilitacyjnych, gum oporowych oraz kijów nordic walking.

Dnia 6 listopada odbył się pierwszy warsztat pt. „ W drodze do zdrowia – profilaktyka wad postawy” prowadzony przez mgr fizjoterapii Annę Misiak. Zajęcia obejmowały dwie części: blok zajęć teoretycznych i praktycznych. Dziewczęta pod okiem fizjoterapeuty dokonały samooceny postawy ciała i dowiedziały się, jak ważną rolę w życiu odgrywa fizjoprofilaktyka.

Program będzie realizowany do końca roku kalendarzowego.