Nowe oblicze sali gimnastycznej

W czasie ferii zimowych w naszej szkole trwały prace remontowe związane z wykonaniem nowej nawierzchni sportowej na sali gimnastycznej. Dzięki dofinansowaniu jakie pozyskała szkoła z KIRIS stara podłoga została zastąpiona nową. Zniszczony parkiet pokryty został nawierzchnią syntetyczną Sport Court spełniająca 100% norm określonych dla parkietów i zapewniająca wszelkie standardy bezpieczeństwa. Namalowane zostały nowe linie wyznaczające boiska do gry w piłkę koszykową, siatkową i do gry w minisiatkówkę. Wszystkie prace wykonane zostały bezpośrednio przez KISIS. Całość zadania oszacowana została na 50.427,00 zł z czego 21.864,00 zł to pozyskane środki zewnętrzne. Udział w realizacji zadania wniosła również Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Bralinie w wysokości 2 632,00 zł. 
Podczas zawieszenia zajęć stacjonarnych jeszcze w grudniu 2020 r. na sali gimnastycznej pomalowane zostały ściany wewnętrzne, zmodernizowane zostały kanały wentylacyjne, zakupiono nowe drabinki. Tak odnowiona sala gimnastyczna czeka już na powracających do szkoły uczniów. Z pewnością ponownie będzie miejscem szczególnie eksploatowanym zwłaszcza po tak długim okresie zdalnej nauki i ograniczonego ruchu.