Nietypowa ekolekcja z Ol-Sową

Nie lada gratką dla uczniów kl. 4 a i 5 a okazał się pobyt w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Olszowie. To właśnie tu trafiają odpady m.in. z gminy Bralin. Rozlokowany na ponad 7 hektarach zakład funkcjonuje od 2014 r.

Najpierw podczas spotkania w sali konferencyjnej Justyna Świątek – młodszy specjalista ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska przypomniała o zasadach obowiązujących przy segregacji odpadów. Dzieci zdziwił niezwykle długi czas ich rozkładu w środowisku naturalnym. Ponadto uczniowie obejrzeli krótkie filmy edukacyjne, a później aktywnie uczestniczyli w zajęciach, m.in. przypisując plakietki magnetyczne przedstawiające różnego rodzaju odpady do odpowiednich pojemników czy też, przy użyciu zagniatarek, zmniejszając objętość plastikowych butelek. Wszystkim wielką frajdę sprawiła Ol-Sowa, sympatyczna maskotka, do której dzieci się przytulały, z którą robiły sobie zdjęcia i „przybijały piątkę”.

W trakcie zwiedzania zakładu z Grzegorzem Cieliczką – kierownikiem Działu Eksploatacji ZZO uczniowie obejrzeli m.in. punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, halę sortowni, plac przeróbki gruzu, boksy na surowce wtórne i instalację do stabilizacji odpadów ulegających biodegradacji.

Na zakończenie spotkania dzieci i ich opiekunowie – Patrycja Brząkała, Magdalena Nikodem i Jacek Kuropka otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne w ramach prowadzanej przez ZZO Olszowa kampanii proekologicznej.

Za możliwość zwiedzenia zakładu uczestnicy wycieczki dziękują Marzenie Koppenberg – prezesowi Zarządu ZZO Olszowa i Anicie Śmiałek – specjalistce ds. inwestycji i rozliczeń, zaś za sfinansowanie wyjazdu – Samorządowi Uczniowskiemu.