Wielkie sprzątanie po wielkim śmieceniu

W poniedziałek, 23 września 2019 roku, w pierwszy dzień astronomicznej jesieni, nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata”. W tym roku przebiegała ona pod hasłem: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia.

Uczniowie naszej szkoły włączyli się do wielopoziomowego planu działania. Dzieci z klas 1-3 przygotowywały prace plastyczne na temat nieśmiecenia, natomiast uczniowie klas 4-8 – plakaty tematycznie związane ze Sprzątaniem Świata. Ponadto uczestniczyli w spotkaniu z Małgorzatą Krzak z Urzędu Gminy Bralin. Spotkanie to miało na celu poszerzenie wiedzy uczniów o segregacji odpadów, stylu życia bardziej zbliżonego do natury i związanego z troską o środowisko. Następnie wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami sprzątali wyznaczone rejony Bralina.

Wspomniana akcja często zmienia swój charakter, ale zawsze kładzie nacisk na uświadamianie społeczeństwa, aby nie śmiecić, prawidłowo gospodarować odpadami, inicjować działania, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ człowieka na środowisko.

Każdego roku „Sprzątanie Świata” odbywa się pod innym hasłem. Dzięki prelekcjom, podczas apeli i godzin wychowawczych, poświęconych tej tematyce, uczniowie zdobywają wiadomości z różnych dziedzin ekologii, na przykład ochrony lasów, segregacji śmieci, dbania o czystość naturalnego środowiska.

Z radością zauważamy, że w naszej szkole kształci się pokolenie twórcze, aktywne i pozytywnie zaskakujące świadomością i poczuciem odpowiedzialności za losy nie tylko najbliższego otoczenia, ale także całej Ziemi.