Nie chcemy być statystycznymi Polakami – my czytamy książki

W ramach działań zmierzających do poprawy stanu czytelnictwa wśród uczniów 19 grudnia 2017 r. w sali numer 15 odbyło się już siódme spotkanie z ciekawą osobą. Tym razem zaproszenie przyjęła Regina Marczak, emerytowana bibliotekarka, która zachęcała uczniów wszystkich klas pierwszych do świadomego sięgania po książkę. W spotkaniu – na zaproszenie Krystyny Hołoś, wychowawczyni klasy I b – udział wzięły pozostałe klasy pierwsze. Pani Regina z wielkim zaangażowaniem i ekspresją czytała dzieciom opowiadania o tematyce świątecznej, które uczyły empatii i wrażliwości. Mali słuchacze wykazywali ogromne zaciekawienie i chętnie rozmawiali o lekturze. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w konkursie zaproponowanym przez czytającą, zdobywając upominki w postaci pamiątkowych książeczek. Spotkanie przyniosło dzieciom mnóstwo frajdy i zapewniło wartościową zabawę i rozrywkę! Ogromne zaciekawienie, aktywne uczestnictwo, miła atmosfera oraz symboliczny kwiatek były wyrazem wdzięczności i podziękowań ze strony dzieci.

Każde spotkanie z cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi ma wpływ na większe zainteresowanie dzieci księgozbiorem bibliotecznym i przekłada się na częstsze wizyty w bibliotece szkolnej i nie tylko. Będzie to przedmiotem stosownej analizy.

Uczniowie, obcując z zaproszonymi gośćmi, których pasją jest czytanie książek, również spróbują odkryć w sobie to zainteresowanie.