Nasza młodzież jest aktywna

7 czerwca br. młodzież z Bralina, uczestnicząca w projekcie „Wędrujemy, czyli nasze stopy”, na zaproszenie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Stowarzyszenia „Światowid” wzięła udział w trzeciej Wielkopolskiej Konferencji Programu „Równać szanse” 2018. W czasie spotkania w Poznaniu zaproszeni goście dyskutowali o możliwościach młodzieży z małych miejscowości, m.in. na rynku pracy.

Artur Łęga z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży zaprezentował założenia programu, a w czasie sesji warsztatowej opowiadał o tym, jak przygotować dobry wniosek i ubiegać się o dotację z programu. Odbyły się również sesje warsztatowe dla młodzieży poświęcone kulturze i promowaniu projektów przy pomocy nowych technologii. W czasie konferencji zostało zaprezentowanych 10 projektów z województwa wielkopolskiego. Zostały one dofinansowane z programu „Równać szanse”. Młodzież z Bralina przedstawiła dwa projekty: „Wędrujemy, czyli nasze stopy” oraz „Latająca Galeria SZATNIA”. Pierwszy z nich jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie przewidziane jest na koniec sierpnia 2018 r. Natomiast drugi rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu i będzie realizowany przez 6 miesięcy. Na konferencji nie zabrakło także Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach i projektach.

Projekty „Wędrujemy, czyli nasze stopy” i „Latająca Galeria SZATNIA” realizowane są przez Bibliotekę Publiczną w Bralinie oraz Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK Bralin, natomiast finansowane są przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu „Równać szanse”.