NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do tego programu, dzięki czemu możliwe będzie doposażenie biblioteki szkolnej w nowości wydawnicze i brakujące pozycje lekturowe. W trakcie realizacji projektu biblioteka szkolna przeprowadzi liczne akcje promujące czytelnictwo, konkursy oraz we współpracy z wychowawcami każda klasa weźmie udział w projekcie czytelniczym.