„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.” Józef Piłsudski

8 listopada 2019 r. był wyjątkowym dniem w naszej szkole. Wspólnie świętowaliśmy 101. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Z okazji Święta Niepodległości przed południem w świetlicy „Tęcza” odbył się uroczysty apel, w którym uczestniczyła społeczność szkolna.

Na początku głos zabrała p. Beata Czaczkowska – dyrektor szkoły, która zwróciła uwagę, jak ważne jest w dzisiejszym świecie kształtowanie postaw patriotycznych, pamięć i szacunek dla przeszłości. Pani dyrektor zapraszając na montaż słowno – muzyczny, podkreśliła iż uroczysta akademia jest także okazją do wspólnego odśpiewania hymnu w ramach ogólnopolskiej akcji – „Szkoła do hymnu!”.

„O ziemio polska! Ziemio trudna i doświadczona!” – słowami pieśni uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie powitali przybyłą na Święto Niepodległości społeczność szkolną i zaprosili do wędrówki w przeszłość. Odkrywaniu kart historii towarzyszyły patriotyczne pieśni, które współistniały z narodem polskim w ważnych wydarzeniach dziejowych i kształtowały historyczną świadomość Polaków. Ważną chwilą było wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”, tym samym bralińska podstawówka dołączyła do wielu szkół w całym kraju, zaznaczając swój udział w akcji „Szkoła do hymnu!”. Podczas apelu wykonawcy przypomnieli długą, okupioną ofiarami, drogę naszego narodu do odzyskania niepodległości. Podkreślili fakt, iż mimo wielu represji nie udało się ciemiężycielom wykorzenić polskości. Naród doświadczony ponad wiekową niewolą bohatersko stawiał opór i trwał w wierze, że upragniona wolność nadejdzie. Po 123 latach niewoli te pragnienia się ziściły.

Recytatorzy i narratorzy poprowadzili zebranych po krętych ścieżkach historii. Ukazali losy żołnierzy skazanych na rozłąkę z rodzinami, przywołując słowa córki piszącej list do ojca – żołnierza. Zapalając symboliczne znicze, oddali hołd wszystkim, którzy złożyli na ołtarzu Ojczyzny największą ofiarę – własne życie. Utwory poetyckie zachęcały do zadumy nad listopadową rocznicą i radości z osiągnięć minionych pokoleń – z odrodzenia się państwa. Szkolny zespół wokalny w słowach pieśni patriotycznych oddał ducha narodu, któremu przyświecało marzenie „Żeby Polska była Polską!”. Pieśni patriotyczne „Pierwsza Kadrowa”, „Legiony”, „Przybyli ułani” utrwaliły siłę oręża polskiego i jedność w dążeniu do upragnionego celu. Uczniowie w słowach pieśni „Pałacyk Michla”, „Warszawo ma” i utworach poetyckich przywołali również okres powstania warszawskiego – kolejnego zrywu niepodległościowego, by uświadomić wszystkim, że wolność jest krucha, a w obliczu zagrożenia Polacy zawsze stają w jej obronie. Kolejne piosenki: „Przytulmy Polskę”, „Jest takie miejsce…” czy „Pytanie o Polskę” uzmysłowiły zebranym, że Ojczyzna jest tam, gdzie nasze serca. To w „Małej Ojczyźnie wzrastamy, żyjemy, i to właśnie tutaj kształtuje się patriotyzm – nie tylko lokalny. Montaż słowno – poetycki uzupełniła prezentacja

multimedialna. Obrazy i filmy, ukazujące polskość, pięknie wpisały się w charakter święta. Całości dopełniła wspaniała scenografia, przygotowana przez p. Elżbietę Leśniarek.

Na koniec pani dyrektor podziękowała uczniom za wspaniały występ. Pogratulowała również nauczycielom przygotowującym apel: p. Katarzynie Biziak, p. Jolancie Cudniewicz, p. Iwonie Maciejewskiej i p. Karolinie Tylżanowskiej. Słowa podziękowań popłynęły także do p. Elżbiety Leśniarek i wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie uroczystości.

Montaż słowno – muzyczny uświetnił również obchody Święta Niepodległości w gminie Bralin. 11 listopada 2019 r. społeczność lokalna miała okazję uczestniczyć w wyjątkowej lekcji historii, na którą zaprosili nasi uczniowie. Przybyli na wieczornicę mieszkańcy i goście wspólnie z nami przeżywali chwile wzruszeń i radości.