Miesiąc Bibliotek Szkolnych – konkurs

W naszej szkole, z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych, ogłoszony został konkurs na najciekawszą recenzję przeczytanej książki. Konkurs potrwa do 3 listopada.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej naszej szkoły. Prace muszą być samodzielne i podpisane imieniem i nazwiskiem oraz należy podać klasę. Przepisane od innych autorów, zostaną odrzucone.

Nagrodami w konkursie będą książki oraz publikacja recenzji na stronie internetowej naszej szkoły. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 listopada. O ewentualnych zmianach terminów poinformujemy.