Mamy laureatkę konkursu powiatowego

14 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego szkół podstawowych powiatu kępińskiego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 7 a: Natalia Kosik i Daria Schudy.

Celem konkursu było upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy z zakresu języka angielskiego; rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień uczniów; kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia, stymulowania wytrwałości; promowanie dorobku i osiągnięć uczniów, integracja środowiska uczniowskiego, współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami języka angielskiego różnych szkół, promocja szkoły w środowisku lokalnym. Zadania konkursowe obejmowały treści programu nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej. D. Schudy znakomicie wywiązała się ze swojego zadania, zajmując III miejsce. Każdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnictwa, a zwycięzcy – nagrody rzeczowe. Uczennice do konkursu przygotowały Karolina Tylżanowska i Katarzyna Biziak. Laureatom gratulujemy.