Mały Mistrz Ortografii

Dnia 5 kwietnia 2024 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Małego Mistrza Ortografii”. Uczniowie, wyłonieni w wyniku eliminacji klasowych, zmagali się z tekstem ortograficznym „Krajobrazy Polski”, w którym mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych w praktyce. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 18 uczniów z klas II i III.

Po sprawdzeniu i dokładnym przeanalizowaniu prac konkursowych komisja wytypowała zwycięzców:

– I miejsce: Tymon Grossek (uczeń klasy II c)

– II miejsce: Piotr Gołąbek (uczeń klasy III c)

– III miejsce: Hanna Drzankowska (uczennica klasy III a).

Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, które wręczył pan Dyrektor Michał Górecki z Organizatorami konkursu.

Zwycięzcy konkursu wezmą udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym, który odbędzie się w Nowej Wsi Książęcej.