GMINNY KONKURS RECYTATORSKI ,,MAGIA ŻYWEGO SŁOWA”

Dnia 22.05.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski ,,Magia Żywego Słowa” dla uczniów klas I-III. Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Bralin – Piotr Hołoś.

Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich i upowszechnianie kultury żywego słowa wśród uczniów klas I-III.

Do oceny występów uczestników powołana została komisja w składzie:

p. Monika Słowińska- Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika

w Bralinie,

p. Elżbieta Kuropka- Dyrektor Szkoły Podstawowej Zespół Szkół im. ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej,

p. Sławomir Bąk – kierownik referatu oświaty,

p. Katarzyna Kireńczuk- Szczepaniak – nauczyciel polonista,

p. Joanna Mikołajczyk – nauczyciel biblioteki.

Komisja oceniała wygłaszane z pamięci wiersze pod względem: stopnia opanowania pamięciowego tekstu, interpretacji utworu, poprawności wymowy oraz ogólnego wyrazu artystycznego.

Do artystycznych zmagań przystąpiło 16 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bralinie i Zespołu Szkół im. Ks. M. Przywary i Rodziny Salomonów

w Nowej Wsi Książęcej.

Uczestnicy konkursu oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych: kategoria klasy I, II, III. Po trudnych obradach jury wyłoniło grupę zwycięzców.

W kategorii klas pierwszych laureatami konkursu zostali:

I miejsce: Wiktoria Mikołajczyk z Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej (opiekun: p. Janina Habelska)

II miejsce: Marlena Hałupka z Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej (opiekun: p. Janina Habelska) oraz ex aequo Maciej Bryłka ze Szkoły Podstawowej w Bralinie (opiekun: p. Ilona Wojtysiak)

W kategorii klas drugich laureatami zostali:

I miejsce: Artur Hurny ze Szkoły Podstawowej w Bralinie (opiekun: p. Krystyna Hołoś, p. Katarzyna Krupa)

II miejsce: Karolina Albert ze Szkoły Podstawowej w Bralinie ( opiekun: p. Agata Piotrowiak)

III miejsce: Julia Woźniak ze Szkoły Podstawowej w Bralinie ( opiekun: p. Agata Piotrowiak) oraz ex aequo Anna Gogół z Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej (opiekun: p. Teresa Kurant)

W kategorii klas trzecich laureatami zostali:

I miejsce: Bartłomiej Szczepanik ze Szkoły Podstawowej w Bralinie ( opiekun: p. Katarzyna Albert)

II miejsce: Antoni Brzana ze Szkoły Podstawowej w Bralinie ( opiekun: p. Katarzyna Albert)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, ufundowane przez Wójta Gminy Bralin. Wręczenia dyplomów i nagród dokonali Sekretarz Gminy Bralin pani Ewelina Pieles oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bralinie pani Beata Czaczkowska.

Nad przygotowaniem i przebiegiem konkursu czuwały panie: Katarzyna Krupa, Ilona Wojtysiak, Katarzyna Albert.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania uczestnikom konkursu i ich opiekunom za pracę włożoną w przygotowanie do występów, szanownemu Jury za pracę w komisji, a także Sponsorom za wsparcie finansowe.